Tomcat cluster with mod_jk sticky session session replication

Przewodnik o tym jak zrobić klaster złożony z dwóch instacji tomcata połączonego load balancerem apache mod_jk i jak uruchomić replikację sesji oraz sticky-session. System operacyjny to lubuntu 11.10.

Z góry przepraszam, za dość surowe komendy. Nie jest to tutorial krok-po-korku ani książka, żeby rozlegle wszystko opisywać. Jest to tylko ściągawka na przyszłość, lub ekstrakt z tego co trzeba zrobić.

Adres IP należy zmienić z 10.0.0.90 na localhost czy gdzie tam wasz serwerek się znajduje.

Instalacja

 • Zainstaluj:

  Instalacja
  1
  apt-get install apache2 libapache2-mod-jk2-mod-jk
 • Utworz katalog:

  Folder
  1
  /tcluster/instance1
 • Pobierz Tomcata i rozpakuj zawartość do tego katalogu.

Konfiguracja Apache mod_jk

 • Utwórz plik /etc/apache2/workers.properties:
Worker properties time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
worker.list=loadbalancer,mystat

worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.host=10.0.0.90
worker.worker1.port=8881
worker.worker1.lbfactor=50
worker.worker1.cachesize=10
worker.worker1.cache_timeout=600
worker.worker1.socket_keepalive=1
worker.worker1.socket_timeout=300

worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.host=10.0.0.90
worker.worker2.port=8882
worker.worker2.lbfactor=50
worker.worker2.cachesize=10
worker.worker2.cache_timeout=600
worker.worker2.socket_keepalive=1
worker.worker2.socket_timeout=300

worker.loadbalancer.type=lb
worker.loadbalancer.sticky_session=true
worker.loadbalancer.balance_workers=worker1,worker2

worker.mystat.type=status

Ważna jest nazwa workera ( worker1 oraz worker2 ) adres IP oraz port.

 • Do pliku /etc/apache2/ports.conf dodaj:
  Listen port time
  1
  Listen 8585

Zmień zawartość pliku /etc/apache2/mods-enabled/jk.conf na:

Mods configuration
1
2
3
4
5
6
JKWorkersFile /etc/apache2/workers.properties
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
JkRequestLogFormat "%w %V %T"

Dodaj nasłuch na porcie 8585 dla mod_jk. Zmień plik /etc/apache2/sites-enabled/000-default

1
2
3
4
<VirtualHost *:8585>
JkMount /* loadbalancer
JkMount /jkstatus mystat
</VirtualHost>

Konfiguracja instancji nr 1:

Zmień plik /tcluster/instance1/conf/server.xml tak aby przypominał:

Konfiguracja Tomcata 1
1
2
3
4
5
6
7
8
...
<Connector port="8871" protocol="HTTP/1.1" />
...
<Connector port="8881" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
....
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmRoute="worker1">
....
<Cluster className="org.apache.catalina.ha.tcp.SimpleTcpCluster"/>

Connectora się odkomentowywuje, jvmRoute trzeba dopisać, pole cluster się odkomentowywuje.

 • Ściągnij z PSI Probe i umieść go w katalogu webapps. Jest to aplikacja która może się później przydać.

 • Dodaj użytkowników do tomcata. Zedytuj plik /tcluster/instance1/conf/tomcat-users.xml:

  Tomcat users
  1
  2
  3
  4
  5
  <tomcat-users>
  ...
  <role rolename="manager"/>
  <user username="admin" password="jakieshaslo" roles="manager"/>
  </tomcat-users>
 • Przejdź do katalogu: /tcluster/instance1/webapps.
  Zmodyfikuj _examples/WEB-INF/web.xml_ dodając distributable:

  Distributable
  1
  2
  3
  4
  5
  <tomcat-users>
  ...
  <role rolename="manager"/>
  <user username="admin" password="jakieshaslo" roles="manager"/>
  </tomcat-users>

Konfiguracja instancji nr 2:

 • Skopiuj zawartość pliku /tcluster/instance1 do /tcluster/instance2
 • Zmień plik /tcluster/instance2/conf/server.xml tak aby zmienić:
Konfiguracja Tomcat 2
1
2
3
4
5
6
7
<Server port="8006" shutdown="SHUTDOWN">
...
<Connector port="8872" protocol="HTTP/1.1" />
...
<Connector port="8882" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
....
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmRoute="worker2">

Testowanie

Uruchamiamy wszystko:

Startup
1
2
3
/etc/init.d/apache start
/tcluster/instance1/bin/startup.sh
/tcluster/instance2/bin/startup.sh

Testy przeprowadzić najlepiej za pomocą aplikacji z przykładów:

W moim przypadku jest ona dostępna pod adresem: http://10.0.0.90:8871/examples/servlets/servlet/SessionExample

Mamy trzy porty HTTP:

 • 8871 - instancja nr 1
 • 8872 - instancja nr 2
 • 8585 - load balancer

Po dodaniu jakiegoś aktrybutu sesji i zmianie portu z 8871 na 8872 powinniśmy mieć ten sam SessionID (Sticky-session) oraz te same atrybuty(Replikacja sesji).

Dodatkowa analiza:

 • Panel z informacja o mod_jk dostępny pod adresem http://10.0.0.90:8585/jkstatus
 • Probe (narzędzie do monitorowania) dostępne na danej instancji: http://10.0.0.90:8871/probe oraz http://10.0.0.90:8872/probe

Photo credit

Comments