Korekta pisowni w Chrome - Snow Leopard

Chrome w swojej przeglądarce chciało być fajne i ustawia język korekty pisowni na podstawie ustawień systemowych.
Mój domyślny język systemowy to angielski, natomiast korekta pisowni w systemie to polski.
Chrome tego nie ogarnia i ustawia korektę na angielski co powoduje, czerwone szlaczki w polach tekstowych na stronach.
Przedstawię sposób na ręczny wybór korekty pisowni w Google Chrome na OS X.

 • Wyłącz ( CMD+Q ) Chroma

 • Edytuj plik:

  File path
  1
  ~/Library/Application\ Support/Google/Chrome/Default/Preferences
 • Dodaj nową sekcję:

  Spellcheck
  1
  2
  3
  4
  <pre name="code">"spellcheck": { 
  "dictionary": "pl-PL"
  }
  </pre>

  Pamiętaj o tym, żeby postawić przecinek w poprzedniej sekcji.

 • Zapisz i uruchom przeglądarkę. Powinieneś otrzymać taki rezultat:
  Rezultat

 • Jeżeli dodałeś sekcję na końcu, po uruchomieniu Chrome, cały plik zostanie posortowany alfabetycznie, więc będzie wyglądało to mniej więcej tak:

Spellcheck
1
2
3
4
5
6
7
  "restore_on_startup": 1
},
"spellcheck": {
"dictionary": "pl-PL"
},
"sync": {
... }

Zamiast pl-PL możemy ustawić en-EN lub puste pole aby całkowicie wyłączyć korektę.

Comments